Notícies

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles (Segona modificació de les bases reguladores)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
1. Es modifica la base 3.1.a) de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent: 
“a) Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S’entén que no té solvència econòmica si el balanç de l’empresa de l’últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica de l’empresa, es pot considerar que té solvència econòmica.
En el cas d’empresaris persones físiques, s’entén que no tenen solvència econòmica si els rendiments de l’activitat econòmica als efectes de l’IRPF són negatius.”
2. S’afegeix l’apartat c) a la base 3.2.1 de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent: 
“c) Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d’ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no es consideren derivats de la distribució, comercialització o explotació del projecte.”
3. S’afegeix l’apartat 6 a la base 6 de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, amb la redacció següent: 
“6. En el cas que la quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.2) es vegi minorada com a conseqüència de la manca de dotació pressupostària de la convocatòria corresponent, aquesta disminució es compensa amb un increment pel mateix import de l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2), sempre que hi hagi dotació pressupostària suficient per a aquesta modalitat d’ajut a la convocatòria corresponent.”
4. Es modifica la base 7.1.b) de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent: 
“b) La utilització de la llengua catalana o occitana, en la seva variant aranesa, o en cas de no tenir llengua, l’autoria catalana de la composició o de l’obra: es valora sobre un màxim de 25 punts, i s’afegeix la puntuació obtinguda a la de l’apartat c) d’aquesta base on es valora l’autoria catalana de l’obra o composició. En el cas dels projectes que estableix la base 1.c) en què l’explotació es faci fora del domini lingüístic català, es valora la utilització de la llengua catalana o occitana en la producció original.”
5. Es modifica la base 11.1 de l’annex 1.  
6. Es modifica la base 14.3 de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:  
“3. En qualsevol cas, s’han de presentar dos exemplars de tot el material promocional fet així com un recull de premsa de l’activitat objecte de l’ajut.”
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a