Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles (Modificacions)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Modificar les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles, aprovades per l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 28 de gener de 2015 i publicades mitjançant la Resolució CLT/336/2015, de 24 de febrer, entre altres articles, en els termes següents:
1. Es modifica la base 2.1 de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Poden presentar sol·licituds les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin com a objecte la promoció d’espectacles de música en viu, o la producció o la distribució d’espectacles. També poden presentar sol·licituds les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.”
2. Es modifica la base 3.1.a) de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:
“a) Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S’entén que no té solvència econòmica si el balanç de l’empresa de l’últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica de l’empresa, es pot considerar que té solvència econòmica.”
3. Es modifica la base 3.2 de l’annex 1 de l’acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Requisits dels projectes
2.1 Els projectes presentats han de complir els requisits següents, per a qualsevol de les tipologies que estableix la base 1.1:
a) Establir el calendari de l’explotació del projecte tenint en compte que ha de produir-se dins del termini que especifiqui la convocatòria corresponent.
b) El projecte ha de referir-se a l’explotació d’un sol espectacle. (…)
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Busques un espectacle per programar?

ttp

Carrer Cavallers 31-33, Taller 2-5
25002 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a