Notícies

Ajut extraordinari a persones professionals i tècniques de les arts escèniques

Oberta la convocatòria a l’ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la tramitació i concessió de l’ajut extraordinari únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, en forma de prestació econòmica de pagament únic, que s’atorga d’acord amb allò previst al punt 7.1 d’aquest annex. Aquesta prestació té caràcter puntual.

Aquest ajut extraordinari té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta prestació extraordinària les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que reuneixin els requisits de l’article 3 d’aquest annex.

Requisits

a) Ser més gran de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema especial d’artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i en altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros.

e) Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, o altres), així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s’havia compromès.

f) Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l’entitat o l’empresa organitzadora.

Dotació pressupostària

6.500.000 euros.

Quantia

La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, és de 750 euros.

Lloc de presentació

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar electrònicament mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Termini de presentació

Set dies naturals a comptar des de les 9 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Normativa

Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8282 de 27.11.2020)

Convocatòria (DOGC núm. 8281 de 26.11.2020)

Modificació de les Mesures urgents (DOGC núm. 8280 de 25.11.2020)

Mesures urgents (DOGC núm. 8263 de 04.11.2020)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a