Notícies

Ajudes d’acció i promoció cultural 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Les ajudes per a l’acció i la promoció cultural tenen per objecte la modernització i professionalització del sector cultural i creatiu a través del foment d’activitats que contribueixin a alguna de les següents finalitats:

– Fomentar la dinamització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.

– Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per a generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural, així com millorar la igualtat de gènere en les Indústries Creatives i Culturals.

– Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, potenciant a Espanya com a destinació turística cultural.

– Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.

– Afavorir els vincles i la cooperació i comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes; o contribuir a l’equilibri territorial de l’oferta cultural a Espanya, especialment a través de projectes en el medi rural.

– Afavorir la diversitat cultural així com impulsar la contribució de la cultura als Objectius de Desenvolupament Sostenible, en particular, a aquells vinculats amb la sostenibilitat mediambiental.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes de referència les persones jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Les persones jurídiques no podran tenir ànim de lucre i han d’estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds.

Queden excloses: les persones físiques, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

Termini de realització

Les activitats hauran de desenvolupar-se entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2023. Per tant, les despeses hauran de realitzar-se dins d’aquest període.

Dotació pressupostària

1.990.000 €.

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible en la Seu Electrònica del Ministeri de Cultura i Esport (http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html).

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través de la Seu electrònica del Ministeri de Cultura i Esport, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en l’Ordre CUL/3410/2009, de 14 de desembre, per la qual es regula el Registre Electrònic del Ministeri de Cultura i en l’Ordre CUL/3411/2009, de 14 de desembre, per la qual es regulen les comunicacions electròniques per a procediments d’ajudes de la Subdirecció General de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge.

Termini de presentació

Quinze dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el BOE.

Normativa

Convocatòria

Extracte de la Convocatòria (BOE 63 de 15.03.2022)

Bases reguladores (BOE 275 de 13.11.2010)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a