Notícies

Ajudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2016 (Convocatòria)

Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Objecte
Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva de l’INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense ia la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.
Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin els requisits establerts en aquesta resolució per a cada modalitat d’ajut. Els sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte.
Així mateix, podran sol·licitar ajuda les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.
Accions subvencionables
Les modalitats d’ajudes que es convoquen, incloses en els diferents programes d’actuació del INAEM en aquest àmbit són les següents:
A. Programa de difusió del teatre i circ en l’àmbit nacional:
A1.1 Suport a les gires teatrals pel territori nacional.
A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació teatral i circenses.
A1.3 Suport a les gires pel territori nacional de projectes teatrals i circenses interautonòmics.
A2. Suport a programacions d’àmbit nacional en sales privades de teatre i circ.
B. Programa de difusió del teatre en l’àmbit internacional:
B1. Suport a les gires teatrals per l’estranger.
B2. Suport a les produccions teatrals i circenses a l’estranger.
C. Programa de difusió del circ:
C1. Suport a les gires circenses pel territori nacional.
C2. Suport a les gires circenses per l’estranger.
D. Programa de suport a la comunicació teatral i circense:
D1. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments teatrals.
D2. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments circenses.
D3. Ajudes a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats teatrals i circenses.

E. Programa d’ajudes complementàries.

E1. Ajudes complementàries per infraestructura mòbil circense.
E2. Ajudes complementàries a la comunicació en els àmbits teatral i circense amb les comunitats autònomes insulars i ciutats de Ceuta i Melilla.
E3. Ajudes complementàries a la sobretitulació d’espectacles ia la utilització d’equips audiovisuals per a l’accessibilitat de persones amb discapacitat.
Dotació pressupostària
Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 8.007.018 euros.
Quantia
La quantia màxima individual de les ajudes serà la necessitat de finançament declarada pel sol·licitant, que no podrà superar el 65 per cent del cost total estimat del projecte.
En cap cas l’ajuda concedida podrà superar les següents quantitats:
A1.1, A1.2: 45.000
A1.3: 115.000
A2, B2, E1: 30.000
B1, C2: 40.000
C1, D1, D2: 65.000
D3: 80.000
Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de Cultura, acompanyada de la documentació que correspongui.
Termini de presentació
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Fins 23/03/16
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a