Notícies

Ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2020

Ajudes excepcionals a la dansa, la lírica i la música a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la COVID-19, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres. Davant aquesta situació excepcional, s’afavorirà el manteniment de les estructures que fan possible l’activitat cultural i s’afavorirà la comunicació cultural entre les diferents Comunitats Autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Es concediran mitjançant el procediment de concurrència competitiva.Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals segons el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2, apartats 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1991.

Així mateix, podran sol·licitar aquests ajuts les persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.Les modalitats d’ajuda que es convoquen són les que a continuació s’enumeren:

A-Programa de suport a les activitats i projectes de dansa, i per al sosteniment de les seves estructures.

B-Programa de suport a les activitats i projectes culturals de lírica i música, i per al sosteniment de les seves estructures.

C. Programa de suport a les estructures de lírica i música.

Tota la informació AQUÍ

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a