No fa falta anar molt lluny per a trobar l’estreta relació que comparteixen les arts escèniques i la literatura. Títols tan arrelats al nostre imaginari com La caputxeta vermella o Els tres porquets són dos exemples d’una interminable llista d’obres que van néixer entre el paper i la tinta i van ser portades als escenaris.
I si ens estenem més enllà del públic infantil, ens trobarem amb Shakespeare, Calderón de la Barca, Federico García Lorca i un altre llarg etcètera les obres del qual han estat referents històrics tant en la literatura com en les arts escèniques.

Però no parlem sol de clàssics sempiterns, la literatura contemporània compta amb el seu propi capítol sota els focus i entre els telons. Fins a un nom tan sonat com el de Harry Potter va ser reconvertit a guió teatral amb la benedicció de la seva mateixa autora.

Així doncs, quan les companyies d’arts escèniques per a la infància i la joventut adapten una obra literària, opten pels sempre fiables clàssics o acudeixen a la literatura contemporània? Quina és la reacció dels i les escriptores que es troben a l’altre costat quan succeeixen aquestes adaptacions? I en el cas específic del públic infantil i juvenil, hi ha suficient text teatral destinat a ells? I teatre de text?

En la següent #TTPforma buscarem aprofundir i resoldre totes aquestes qüestions en una sessió il·lustrada per professionals del teatre i la literatura.

La cita és el 5 d’abril de 10 a 12 h en l’Adoberia Bella, com a part de les Activitats PRO de Mostra Igualada.

És important tenir en compte que l’accés està limitat a les persones inscrites a Mostra Igualada.