Convocatòria de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Noves subvencions

 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals obra la convocatòria per la concessió de subvencions  per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

 

Les modalitats són les següents:

 

1. Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.

2. Consultoria cultura preferent,
 amb quatre submodalitats segons l’objecte:

a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.

c) Els plans de sostenibilitat mediambiental.

d) L’elaboració d’un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.

 

Qui pot ser beneficiari?

 

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la musica, l’audiovisual i de la cultura digital.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

 

Més característiques:

 

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 100.000,00 euros.

 

Com m’hi presento?

 

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

 

Quan m’hi presento?

 

El període per presentar sol·licituds és del 3 de febrer al 13 de març del 2020, ambdós inclosos.

 

Totes les bases i la informació completa AQUÍ

 

Informació extreta de:

Noves convocatòries d'ajuts

Altres notícies relacionades:

Subvencions per a la mobilitat