Aquesta línia de subvenció és per a la promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la recerca, la formació, la producció, les publicacions i el projectes globals en les següents modalitats:

a) Suport a la formació

b) Suport a la producció

c) Suport a publicacions

d) Suport a projectes globals

Termini per sol·licitar l’ajut: del 29 de febrer al 17 de març de 2016, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
En cas de dubtes amb la tramitació electrònica d’un ajut, podeu consultar aquest vídeotutorial.

A qui va dirigit
Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut