Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en les següents modalitats:

a) Suport a la formació
b) Suport a la producció
c) Suport a projectes globals

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 17 d’abril al 10 de maig de 2018

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.
No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut