1.  Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música

Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l‘àmbit de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

L‘import mínim subvencionable és:

– en el supòsit de fins a 2 persones: 1.500,00 euros.
– en el supòsit de 3 persones o més: 2.500,00 euros.

 

Requisits: Cada sol·licitud ha d’incloure com a mínim una actuació fora de l’Estat espanyol.

Més informació i lloc de presentació de la sol·licitud

2. Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques

Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

– L‘import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 600 euros.

– L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

 

Requisits: La sol·licitud ha d’incloure com a mínim una actuació fora de l’Estat espanyol a excepció de les sol·licituds que tinguin per objecte les gires i/o actuacions d’obres de teatre de text d’autoria catalana que estiguin produïdes o coproduïdes a Catalunya.

Més informació i lloc de presentació de la sol·licitud.

 

Altres subvencions:

Subvencions realització de consultories

Noves convocatòries d’ajuts a la creació