Són subvencions per a la planificació i l’execució d’activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música de determinats equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

A qui van dirigides aquestes subvencions?
A ajuntaments, així com a les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i condicions de la base 3.

Accediu al tràmit per a més informació i per demanar l’ajut

Termini per presentar les sol·licituds: del 21 de març al 3 d’abril de 2017.
Aquests ajuts s’han de tramitar telemàticament a través d’EACAT.