Departament de CulturaSubvencions per a les activitats de les formacions musicals estables de Catalunya

Termini de presentació de sol·licituds: Del 25 de març fins al 29 d’abril de 2014

Subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical: modalitat a) d’alt interès cultural

Termini de presentació de sol·licituds: Del 25 de març fins al 15 d’abril de 2014

Les sol·licituds s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-les digitalment.

La signatura digital de la sol·licitud implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemàtica