S’ha convocat la següent línia de subvencions de Música del Departament de Cultura de la Generalitat:

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d’octubre al 21 de novembre de 2013,

ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-la digitalment.

La signatura digital de la sol·licitud implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital

Els Ens Locals han de presentar la sol·licitud telemàtica a través d’EACAT.

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemàtica