Departament de CulturaAjuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 de juny fins al 30 de setembre de 2014

 

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles a Catalunya

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 de juny fins al 30 de setembre de 2014

 

Ajuts a plans editorials

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 de juny fins al 15 de juliol de 2014

 

Les sol·licituds s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-les digitalment.

La signatura digital de les sol·licituds implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemàtica