En data 05 d’agost de 2016, s’ha publicat al Tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya, la relació de sol·licituds resoltes, en relació a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (CLT/2994/2016, de 14 de desembre – DOGC núm.7027 – 29.12.2015).

Podeu consultar aquesta publicació a  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=79029&idens=1