Premis Nacionals d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2020

El Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2019.

El Premi s’atorgarà amb base en les activitats de creació escènica per al públic infantil i juvenil realitzades per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l’obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a les arts escèniques per a la infància i la joventut

Més informació

Premis Nacionals de Circ 2020

El Premi Nacional de Circ recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit circense, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2019.

El Premi s’atorgarà amb base en les activitats de creació realitzades en l’àmbit del circ per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l’obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a la vida circense espanyola.

Més informació

Premis Nacionals de les Músiques Actuals 2020

El Premi Nacional de les Músiques Actuals recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit d’aquests gèneres musicals, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2019.

El Premi s’atorgarà amb base en les activitats de creació o interpretació en l’àmbit de les músiques actuals realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l’obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora al sector de la música actual.

Més informació

Premis Nacionals de Teatre 2020

El Premi Nacional de Teatre recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit teatral, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2019.

El Premi s’atorgarà amb base en les activitats de creació teatral realitzades per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l’obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a la vida teatral espanyola.

Més informació

Premis Nacionals de Dansa 2020

Els Premis Nacionals de Dansa, un per a cadascuna de les modalitats de Creació i Interpretació, recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de la dansa, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2019.

Els Premis s’atorgaran en base a les activitats de creació o interpretació en l’àmbit de la dansa, realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió dels Premis es tindrà en compte la qualitat de les obres o activitats recompensades i la seva significació com aportacions excel·lents i innovadores a la dansa a Espanya.

Més informació

Premis Nacionals de Música 2020

Els Premis Nacionals de Música, un per a cadascuna de les modalitats d’Interpretació i Composició, recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de la música, posada de manifest preferentment a través d’una obra o interpretació feta pública o representada durant l’any 2019.

Els Premis s’atorgaran amb base en les activitats de composició o interpretació en l’àmbit de la música realitzada per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió dels Premis es tindrà en compte la qualitat de les obres o activitats recompensades i la seva significació com aportacions excel·lents i innovadores al sector de la música.

Més informació