Serà vigent fins l’any 2018

El Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, que es va aprovar l’abril de 2011, ja s’ha publicat. Aquest pla, que serà vigent fins el 2018, té com a objectiu establir una política específica envers les arts escèniques i musicals per a tots els públics, en base als acords aconseguits entre els agents principals dels sector i l’administració.

En concret, es vol aconseguir la millora de l’entorn i dignificació del sector, el foment de la producció i el desenvolupament de projectes, l’impuls de la distribució i l’exhibició, l’impuls de la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, l’accés de les noves companyies professionals al mercat i la formació continua.

Per tal de poder dur a terme el pla, s’han analitzat les necessitats de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a partir de les aportacions de les companyies, de les associacions professionals, de les empreses, de les xarxes de distribució i de les sales exhibidores dedicades exclusivament a l’espectacle per a tots els públics amb la finalitat de poder oferir als principals agents les eines que precisen per enfortir la creació i la producció, la distribució i l’exhibició i oferir espectacles de qualitat i rigor professional.

Nota extreta de la Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura