Informació de l’AADPC:

El III Conveni Col·lectiu d’actors i actrius de Teatre de Catalunya es prorroga l’any 2019 mantenint íntegrament el seu contingut normatiu. Per tant, correspon l’aplicació de l’ IPC de l’any 2018 als GRUPS Salarials A i B del Conveni en totes les seves categories professionals.

Tanmateix també s’esdevé un increment salarial en la categoria professional de Repartiment (Grup Salarial A) recuperant per aquesta categoria el salari per funció per temporada aplicable l’any 2013 tal i com es contemplava en el II Conveni Col·lectiu d’actors i actrius de Teatre de Catalunya.

Al marge o amb independència d’aquest increment vinculat a la pròrroga automàtica de Conveni, la part social manifesta i es reitera en la seva intenció i voluntat de recuperar el contingut normatiu i salarial íntegre que es contemplava en l’anterior Conveni Col·lectiu.

Les taules salarials definitives per a l’any 2019 es publicaran a partir del dia 15 de gener.