El termini per a l’enviament de candidatures al programa de mobilitat és fins el dia 30 de setembre de 2013.
Aquest programa té com a objectiu incentivar a les institucions estrangeres de referència en les diferents disciplines, públiques i privades, per a que programin artistes i creadors espanyols.
Cada projecte aprovat comptarà amb una assignació que ha de ser utilitzada per a cobrir alguna de les despeses de participació de l’artista o creador espanyol (viatge, estància, difusió, etc.) Per a això, i en funció de la sol·licitud i de l’interès de la mateixa, hi ha quatre categories de col·laboració (amb aportacions màximes de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 €), dividint-se el pressupost assignat entre elles.
Informació i enviament de candidatures a: movilidad@accioncultural.es
Podeu trobar totes les bases, criteris de selecció i fitxa de sol·licitud aqu