El Postgrau de Creació en Arts de Carrer és una iniciativa pedagògica pionera en l’àmbit internacional, que té la finalitat de formar professionals de la creació a l’espai públic.

Impulsat conjuntament per FiraTàrrega i la Universitat de Lleida, combina mòduls teòrics i pràctics i s’adreça a graduats en arts escèniques, professionals del sector o qualsevol director, dramaturg, intèrpret, gestor cultural o urbanista interessat en la ciutat com a espai de múltiples possibilitats artístiques.

El Postgrau és un títol propi de la Universitat de Lleida i té un caràcter marcadament professional. Consta de 36 crèdits ECTS que s’estructuren en classes teòriques i pràctiques (30 ECTS) i elaboració i defensa d’un treball final de Postgrau (6 ECTS). D’altra banda també hi ha la possibilitat de cursar els diferents mòduls del Postgrau de forma segregada i obtenir el diploma de Curs universitari, Especialista o Expert, en funció de la titulació prèvia.

  • Per matricular-se al Postgrau cal tenir titulació universitària prèvia
  • Els idiomes vehiculars són el castellà (90%) i l’anglès (10%).
  • El Postgrau tindrà lloc entre el 27 de febrer i el 21 de juny de 2017
  • El preu del Postgrau és de 2.300 EUR.