Touring Artists

Touring Artists

Touring Artists és un portal web amb informació útil per a artistes que realitzen actuacions o gires internacionalment. Proporciona informació sobre visats/permisos de residència, transports/aduanes, taxes, seguretat social i altres assegurances. Consulta el portal per resoldre els teus dubtes, textos en anglès i alemany.

+ informació: http://www.touring-artists.info/home.html

Font de la informació: Catalan Arts!