Des de l’Institut de Cultura de Barcelona informen que ahir, 4 de setembre, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes artístics emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d’espectacle en viu, amb la finalitat d’afavorir-ne la inserció al mercat de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar que les noves companyies s’atreveixin a donar el pas per accedir als teatres de la ciutat i, alhora, afavorir que els teatres siguin receptius als nous projectes, disminuint el risc econòmic que els creadors han d’assumir en l’explotació dels espectables.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2017.

Més informació sobre els requisits i la tramitació d’aquesta subvenció a la web:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions