La Mostra d'IgualadaObert el període de presentació de sol·licituds per participar a La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil. Les sol·licituds es presenten seguint la informació que apareix publicada en aquest mateix formulari web, on s’indiquen les dades necessàries, material a enviar, etc.

La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, titelles, musical, clown, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres.

La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, dóna preferència als espectacles en català que s’hagin estrenat en el darrer any abans de l’edició en què es presenta la sol·licitud o que tinguin com a data d’estrena La Mostra d’Igualada.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de companyies a La Mostra d’Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació:

1.- Condicions econòmiques

S’estableix que les companyies que participen a La Mostra d’Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual. La Mostra els pagarà una quantitat fixa en concepte de despeses generals.

2.- Condicions tècniques

La Mostra d’Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira.

 3.- Allotjament i dietes de les companyies

Número de persones

La Mostra d’Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’actors/actrius que intervenen a l’obra i una persona en qualitat de tècnic.

Manutenció

La Mostra d’Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions.

Allotjament

La Mostra d’Igualada no es farà càrrec de l’allotjament.

4.- Final

Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.

Per participar a La Mostra d’Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció per cada espectacle que es vulgui presentar.

Inici termini sol·licitud de companyies participants: 30 d’octubre de 2014
Fi termini sol·licitud de companyies participants: 28 de novembre de 2014