La Nau Ivanow i aPortada Comunicació organitzen la Beca Desperta amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per a la creació, producció i exhibició d’una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte.

La Beca Desperta s’emmarca dins l’Àrea de Suport a la Creació de la Nau Ivanow, una àrea especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació.

Amb l’objectiu d’impulsar la creació teatral més jove, la Beca Desperta vol contribuir a l’entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l’establiment del marc adient per a la creació i desenvolupament d’un projecte escènic i el contacte tant amb el públic com amb els programadors.

Més enllà de donar els recursos per a la posada en marxa d’un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la Beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau Ivanow.

Bases de la beca aquí.