ConsultoriaL’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i i de l’arquitectura, en les modalitats següents:

 • Modalitat de consultoria diagnosi
 • Modalitat de consultoria preferent
 • Modalitat de consultoria específica

El termini per sol·licitar la subvenció és del 28 de gener al 07 de març de 2016.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Els telèfons de contacte si hi ha dubtes sobre les línies de subvencions són els següents: 935 547 858
Si el dubte és sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

 A qui va dirigit

Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques , que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, defensa, potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

Jornada informativa el 9/02/16. Inscriu-t’hi aquí.

PROGRAMA

12.00-12.10h
Obertura a càrrec de Jordi Sellas, director general de Creació i Empresa, i de Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

12.10-12.30h
Presentació de la línia de subvencions de Consultoria Cultura a càrrec d’Edgar Garcia, director de l’Àrea d’Empresa de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

 1. Històric de Consultoria Cultura
 2. Línies generals
 3. Procediment i calendari

12.30-13.20h
Breu síntesi de la metodologia de treball entre les empreses consultores i empreses o entitats que s’han acollit a aquesta línia de subvenció:

 • Lluís Vicente, de l’Ateneu de Barcelona i Consol Vancells (Ignatius&Co). Consultoria Específica.
 • Alina Ventura, de La Maleta dels Espectacles i Teresa Iglesias. Consultoria preferent de pla estratègic.
 • Oriol Orfila, de Divucsa i Verònica Casas (Play Solution). Consultoria preferent digital.
 • Sem Pons, de Tres X 3 i Ferran López (Teknecultura). Consultoria preferent digital.
 • Borja Rosal, de Las montañas del Canadá i Jordi Puy (Sound Diplomacy). Consultoria diagnosi i preferent internacional.

13.20-13.30h
Torn de preguntes

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS