La recepció de propostes s’inicia el dia 1 de setembre de 2016 i finalitzarà el proper 30 de setembre. La convocatòria, s’ha obert, com cada any, a companyies catalanes, de la resta de l’estat i internacionals.

La 28a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de maig de 2017, obre el termini d’inscripció per a companyies.

Durant aquest termini s’esperen rebre al voltant de 300 propostes d’espectacles, provinents tant de Catalunya, com de la resta de l’estat i de diferents països estrangers. Totes elles per ser valorades de cara a la programació de la propera Fira.

A aquestes propostes s’hi sumaran també les que l’equip directiu del Centre de Titelles i de la Fira de Titelles coneix i visualitza en directe a partir de la seva assistència i participació en diferents Fires, Festivals i trobades professionals, programacions, etc… tant de Catalunya, la resta d’Espanya i d’altres països. En aquest sentit, es preveu una agenda ocupada durant tot aquest trimestre, en el que està previst anar a difondre la Fira de Titelles a Fires i Festivals com FiraTarrega, Fira Mediterrània, Art’Pantin (Vergeze-França), Marionnettissimo (Toulousse), Segni d’Infanza (Mantova, Itàlia), FIET (Illes Balears), FIT Tolosa, a la vegada que també s’estan programant desplaçaments puntuals per tal de veure en directe espectacles i poder avaluar en directe, la idoneïtat del mateix de cara a la programació de la Fira.

Novament la selecció dels espectacles participants a la es farà atenent a criteris de qualitat, nivell artístic, innovació i connexió amb els diversos públics, i es farà pública a la roda de premsa de presentació de la 28a Fira de Titelles

La selecció de companyies es farà ben entrat ja al 2017, un cop també l’organització tingui coneixement dels ajuts concedits per part de les institucions públiques.

Documents adjunts:

Carta Inscripció Cies 28a Fira_CATALÀ

Fitxa inscripció coies 28a Fira – CATALÀ