Us informem de dues noves subvencions de les quals ens ha informat el Butlletí del @LL€RT,  sistema d’informació de subvencions i altres recursos de finançament.

Es tracta de dues noves convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

 

Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

Hi poden optar les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ.

El termini per presentar sol·licituds és del 16 de març al 6 d’abril del 2020, ambdós inclosos.

Més informació

 

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques.

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de les arts escèniques.

Més informació

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música.

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de la música.

Més informació

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

Poden optar a aquestes ajudes les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

El termini per presentar sol·licituds és del 16 de març al 6 d’abril del 2020, ambdós inclosos.

Més informació

 

Informació extreta de:

Noves convocatòries d'ajuts

Altres notícies relacionades:

Subvencions per al desenvolupament de públics