El 23 de gener es va signar el conveni en què s’acorda aquesta línia, la primera a Europa, amb la garantia del Programa Europa Creativa de la Unió Europea, i gestionada pel Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Les PIMES de l’Estat espanyol dels sectors culturals i creatius ja poden accedir a aquest nou finançament dissenyat específicament per a elles i que es canalitza mitjançant la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), entitat adscrita al Ministeri d’Indústria, i de les Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Aquesta línia de finançament serà canalitzada per les 19 Societats de Garantia Recíproca, mitjançant les seves 60 oficies a tot l’Estat espanyol. A més, la Unió Europea, a través del FEI, cobreix el 70% del risc del finançament concedit.

Més informacióEuropa Creativa-Media Catalunya