S’ha publicat un informe de la situació del circ a la Unió Europea.

Inclou xifres de diferents aspectes relacionats amb el circ, així com informació sobre formació en circ, millores proposades pel mateix sector i projectes de la Unió Europea relacionats.

 

informe del circ a la UE

L’estudi se centra en recollir, crear i presentar informació quantitativa i qualitativa per informar sobre la situació actual del sector a la Unió Europea.

A partir d’anàlisis descriptives, es fa una anàlisi i s’han elaborat recomanacions relacionades amb el perfil socioeconòmic del sector, la situació educativa dels nens que els seus pares treballen en el sector, el seu potencial innovador i l’ús (potencial) i millores de la UE.

Com és el cas de diversos sectors culturals i creatius, hi ha una clara manca de dades sobre el sector. Per això es van utilitzar diversos mètodes de recollida de dades, incloent-hi la revisió de literatura, enquestes, grups focals, enquestes en línia a empreses i professionals del circ i entrevistes d’experts, per proporcionar la imatge més precisa del sector.

Per entendre millor el sector, quan és rellevant, es fa una distinció entre les anomenades companyies de circ tradicionals / clàssiques i les companyies de circ contemporànies.

AQUÍ podeu trobar l’informe en anglès