Us proposem una nova eina per tal de poder compartir preocupacions, suggeriments, temes a parlar sobre el teatre, la dansa, el circ, les titelles, la màgia, la música… que fem per als nens i nenes i per a les seves famílies.

Des del passat divendres existeix el grup de discussió a la xarxa social LinkedIn: Las artes escénicas y musicales para público infantil y familiar, on ja hem penjat un primer debat sobre les campanyes escolars. Volem reflexionar conjuntament sobre com els hi afecta la crisi. Ens podem permetre que s’extingeixi un mitjà democràtic d’accés a la cultura per als nostres infants? Podem deixar que com a conseqüència de les retallades la qualitat dels espectacles i del fet teatral en si no sigui la requerida?

Us animem a que participeu dels debats i que plantegeu els vostres propis dilemes i preocupacions. Això sí, també volem aportacions positives, propostes d’accions, per no deixar que desaparegui la cultura per als nens i nenes.