L’Estatut de l’Artista és una antiga reclamació del sector artístic i cultural que recull aspectes com el del currículum formatiu, la contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre d’altres temes vinculats a l’àmbit professional de la cultura i de les arts. En aquest sentit, la reivindicació va dirigida a la poca adequació que mostra la reglamentació existent pel que fa a aquestes qüestions i, per aquest motiu, demana que es duguin a terme les modificacions necessàries per apropar-la a la realitat professional de l’ àmbit.

El CoNCA es proposa impulsar el projecte de l’Estatut de l’Artista amb l’objectiu de buscar solucions als problemes laborals i jurídics detectats en cadascuna de les professions artístiques i culturals i dissenyar una estratègia d’actuació que permeti millorar la legislació vigent  que en regula les condicions. Per dur a terme aquesta tasca cal validar i actualitzar la informació entorn a la situació actual del col·lectiu. Per això us proposem que hi col·laboreu omplint aquesta enquesta.

Respondre l’enquesta només us ocuparà vint minuts i la vostra aportació pot ser important per a la millora de la situació jurídica i laboral de la nostra professió.