PLA INTEGRAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS PER A INFANTS I JOVES

Fruit de la feina feta per aconseguir l’acompliment del decàleg, el dia 3 de maig de 2010 el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya va presentar el PLA INTEGRAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS PER A INFANTS I JOVES (2011-2018) que té com a objectius el redreçament de la situació actual i la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a Catalunya. Els objectius es concreten en:

  1. Millora de l’entorn i dignificació del sector
  2. Foment de la producció i el desenvolupament de projectes
  3. Impuls de la distribució i l’exhibició
  4. Impuls de la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a tots els públics
  5. Accés de les noves companyies professionals al mercat
  6. Formació continua