10 OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA QUALITAT I LA DIGNIFICACIÓ DEL SECTOR

Des de la TTP hem elaborat un decàleg d’objectius que responen a necessitats específiques del teatre familiar. Representem el tipus d’espectacle amb més difusió, representacions i espectadors del territori català i oferim produccions de qualitat adreçades tant a infants i joves com a adults. Tot plegat ens acredita per convertir-nos en l’organisme que vetllem per la qualitat del sector.

  1. Aconseguir que el teatre per a tots els públics tingui el mateix reconeixement social que qualsevol altra disciplina de les arts escèniques i musicals
  2. Aconseguir que les institucions públiques ens valorin artísticament i donin el suport que es mereix el teatre per a tots els públics.
  3. Vetllar perquè les companyies d’espectacles per a tots els públics treballin amb el màxim rigor i qualitat.
  4. Treballar conjuntament amb productors, programadors, circuits, etc., perquè tot el procés de creació, distribució i organització de l’acte i actuació tingui la màxima qualitat i rigor professional.
  5. Aglutinar el màxim nombre de companyies d’espectacles professional que compleixin els pressupòsits de l’associació, i coordinar-nos amb altres associacions amb interessos comuns.
  6. Lluitar per la normalització i dignificació de les campanyes de teatre escolar, tenint cura del nivell de qualitat dels espectacles i vetllar perquè els infants siguin tractacs amb el respecte que mereixen com a espectadors de teatre.
  7. Vetllar pel compliment dels drets d’autor dels espectacles per a tots els públics.
  8. Lluitar per obtenir més presència als mitjans de comunicació.
  9. Vetllar perquè les condicions legals (fiscals i laborals) siguin les òptimes i les mateixes per a tot el sector.
  10. En definitiva, procurar que el resultat final de l’esforç creatiu tingui el millor marc possible per arribar al seu públic.