ASSITEJ és una associació cultural que té com a objectiu promoure el desenvolupament de la infància i la joventut a Espanya. Amb la obertura d’ASSITEJ a la entrada d’entitats, la TTP s’uneix al seu paraigues de socis passant a formar part d’un a xarxa mundial present en més de 80 paisos.

L’Associació exerceix la seva acció actuant en tot el territori nacional i participant en activitats internacionals. És membre fundador i de ple dret de l’organització internacional ASSITEJ, Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeuneusse, fundada a París el 1965 per l’Institut Internacional de Teatre de la UNESCO. Avui és una xarxa mundial que uneix a milers de teatres, organitzacions i individus a través dels Centres Nacionals en més de 80 països.

ASSITEJ i els seus centres nacionals són els únics reconeguts pel ITI (International Theatre Institute ) i la UNESCO per a tota mena d’intercanvis a nivell internacional.

ASSITEJ-ESPANYA ocupa una de les Vocalies del Comitè Executiu del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música, organisme assessor del INAEM, Institut de les Arts Escèniques i de la Música, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Per a més informació podeu consultar la pàgina web d’ASSITEJ així com l’apartat de la TTP com a sòcia.