La Generalitat de Catalunya acaba de publicar la sisena edició de la “Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya”. Aquesta guia, és un recull de com actuar en cada xarxa social, i una enumeració de les més interessants. L’objectiu de la Guia és establir un criteri i unes pautes comunes per a la presència de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials.

La guia es compon dels següents temes:

  • Blog
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Slideshare
  • Drets d’autoria
  • Criteris Lingüístics
  • Imatge bàsica

Encara que aquesta guia està molt enfocada als departaments, empreses públiques i altres ens de la Generalitat de Catalunya, es pot aprofitar com un recurs molt útil per les entitats. Al final de la Guia hi ha un recull de terminologia que també pot ser molt interessant.

Font d’informació: Generalitat de Catalunya / Xarxanet.org