El Consell Nacional de la Cultura i les Arts estrena nova etapa presentant els objectius pel període 2020-2024 de la mà de la nova presidenta Vinyet Panyella.

Una nova etapa que es planteja també noves eines que li permetin continuar vetllant per la creació artística i la cultura del país:

Cinc premis nacionals de cultura.

La voluntat d’aquest projecte és incrementar el coneixement i el prestigi de la màxima distinció cultural del país i posar en el centre els premiats i premiades, així com la seva obra. Un element que cobra importància en aquesta etapa és la participació de les associacions representatives del sector cultural, que cobra importància respecte a edicions anteriors, així com es busca reforçar la difusió de les persones premiades.

El programa plurianual de cultura, full de ruta comú per a les administracions catalanes.

Com a eina que pugui donar lloc a polítiques acumulatives i no contradictòries i disperses. Tot això sumat a tres noves eines:

  • Pla interdepartamental entre educació, cultura i universitats.
  • Taula entre administracions.
  • Observatori qualitatiu de polítiques culturals.

El Cens de l’Artista com a camí per l’Estatut de l’Artista.

En aquest període, el CoNCA preveu elaborar un cens d’artistes professional que serveixi com a primer pas cap al reivindicat Estatut de l’Artista.

La igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat com a temes prioritaris.

Es preveuen diferents accions per tractar aquests temes que el CoNCA es marca com a principals. Entre aquestes accions trobem un informe anual sobre l’estat i la cultura de les arts com a principal eina de difusió.

 

Informació extreta d’aquest article de la web del CoNCA