Són subvencions per rehabilitar i dotar d’equipaments els teatres ubicats a la ciutat de Barcelona, per tal de millorar-ne les mesures de seguretat i/o accessibilitat.
Es poden subvencionar també altres inversions en obres de millora i dotació d’equipament, sempre que el teatre, d’acord amb el projecte presentat, tingui suficientment cobertes les mesures de seguretat i d’accessibilitat.

A qui va dirigit?

A les empreses teatrals privades amb seu social dins la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a la ciutat de Barcelona.
No poden optar a aquestes subvencions les associacions i entitats sense finalitat de lucre.

Termini: 22 de març de 2014

Podeu consultar les bases complertes AQUÍ.