Subvencions a la producció d’un espectacle teatral

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 març fins el 9 d’abril de 2014

Subvencions per a la infraestructura d’arts escèniques

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 de març al 7 d’abril de 2014

Subvencions a la programació de sales privades de teatre

Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 26 de març de 2014

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (empreses)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 al 27 de març de 2014

IMPORTANT:

La sol·licitud s’ha de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-la digitalment.

La signatura digital de la sol·licitud implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemàtica