Euroregió Pirieus Mediterrània

Euroregió Pirieus Mediterrània

L’Euroregió Pirineus Mediterrània estimula la cooperació cultural de caire estructurant per al territori mitjançant una convocatòria de projectes conjunta gestionada per l’AECT Pirineus Mediterrània. Podeu descarregar les bases de la convocatòria i els documents annexos (en català i francès), entre els quals el formulari de candidatura.

Termini: 16 de setembre

Activitats a desenvolupar

– Impulsar i consolidar projectes de cooperació estructurants;
– Enfortir i ampliar les associacions existents;
– Afavorir els actors que tenen un rol estructurant en el territori euroregional.

Tipus de destinataris o socis

Regions elegibles: Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. Una entitat d’una altra regió pot ser membre associat del projecte, però no podrà rebre una subvenció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.
Destinataris: – Qualsevol tipus d’entitat cultural professional amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions, fundacions, consorcis, etc.)
– Persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, universitats, orquestres, etc.)

Pressupost o finançament

Total: 115.000€
El finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total del projecte.La realització dels projectes no podrà excedir els 2 anys a partir de la data d’aprovació del finançament assignat.La subvenció es liquidarà en dos terminis: el 50% després de la notificacióoficial d’atribució de la subvenció (a petició del cap de fila) i el 50% a la finalització del projecte (prèvia presentació dels documents justificatius sol·licitats per l’AECT mitjançant conveni).

Més informació aquí.