1 de febrer 2019 | 09:45 – 12:30 | Sala d’Actes de l’Arts Santa Mònica 

Inscriu-te a la sessió informativa sobre les oportunitats de finançament del Programa Horizon 2020 per a l’art i la cultura.

El Programa Horizon 2020 inclou 3 convocatòries, a la sessió s’informarà dels diversos ‘topics’ vinculats a la cultura i les arts.

La jornada està adreçada a les empreses culturals i creatives susceptibles
de presentar projectes artístics i culturals que impulsin solucions alternatives o no convencionals als reptes socials actuals i emergents.

Objectius de la jornada:

– Informar el sector cultural i creatiu català de les oportunitats de finançament que ofereix el Programa.

– Incentivar i fomentar la participació de les empreses culturals creatives.

Europecalls
Més informació i inscripcions
Data límit per inscriure-s’hi: 14 de març de 2019