L’OBJECTIU DE LA SESSIÓ és orientar el sector cultural i creatiu català sobre els objectius de la Comissió Europea envers el desenvolupament d’audiències. La idea és oferir eines pràctiques als operadors culturals que, o bé estan en el procés d’elaboració d’un projecte, o bé estan en el procés d’implementació d’un projecte d’abast europeu.

UNA JORNADA ADREÇADA a empreses, entitats, institucions i organitzacions públiques i privades del sector cultural i creatiu on els seus projectes -susceptibles de ser presentats a Europa Creativa– tinguin entre d’altres objectius el desenvolupament, la millora, l’anàlisi, l’educació, l’augment o la fidelització de les seves audiències.

La sessió serà indistintament en català i castellà

HORARI i ESPAI

Dilluns 17 de novembre, de 10.15h 14.00 h.

Sala Mirador del CCCB. Montalegre, 5. 08001 Barcelona

10.15h – 10.30h. Registre inscrits

10.30h – 10.45h. Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Cristina Riera, membre de l’equip directiu i coordinadora general de L’Alternativa, i d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya.

10.45h – 11.15h. Presentació dels objectius del Subprograma Cultura envers el desenvolupament d’audiències i la creació de nous públics a càrrec d’Augusto Paramio, responsable de l’oficina Europa Creativa Cultura per Espanya i Conseller Tècnic de la Subdirecció General de Cooperació Cultural del Ministeri de Cultura.

11.15h – 11.45h. Estudi de cas amb la participació de Ramon Parramon, director d’IdensitatAssociació d’Art Contemporanique explicarà la seva participació en el projecte European Artizen Initiative, liderat per l’entitat Dedale, i beneficiari en l’anterior convocatòria de projectes de cooperació del Subprograma Cultura.

11.45 – 12.00. Pausa

12.00h – 12.30h. Presentació de la línia de MEDIA Literacy a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya

12.30h -13.00h. Estudi de cas a càrrec de Laia Colell, membre de l’associació cultural A Bao a Qu, amb el projecte Moving Cinema, beneficiari en la darrera convocatòria de MEDIA Literacy.

13.00h – 13.30h. Precs i preguntes

13.30h – 13.45h. Conclusions finals i clausura de la sessió a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.