Subvencions per a activitats de teatre de caràcter professional per a l’any 2017 (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
OSIC

Objecte

Ampliar en 37.266,00 euros la dotació pressupostària de la línia de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional per a l’any 2017, que queda fixada en 437.266,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

Normativa

Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l’any 2017 (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
OSIC

Objecte

Minorar en 56.223,00 euros la dotació pressupostària de la línia de subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l’any 2017, que queda fixada en 93.777,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001 i 7495D/4610001.

Normativa

Subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional per a l’any 2017 (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
OSIC

Objecte

Ampliar en 18.957,00 euros la dotació pressupostària de la línia de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional per a l’any 2017, que queda fixada en 239.457,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

Normativa