Seguint els objectius estratègics de la nova direcció del Teatre Lliure de Barcelona, s’ha obert el Programa de Residències per a la Temporada 19/20 amb dues convocatòries.

La primera convocatòria va adreçada a companyies teatrals i la segona a persones vinculades a les arts escèniques de qualsevol àmbit. En ambdós casos es valorarà que els projectes presentats plantegin aspectes educatius, acadèmics i socials que permetin generar activitats en aquests tres eixos.

El termini per presentar les propostes finalitzarà el 26 d’abril.

RESIDÈNCIES PER COMPANYIES

La companyia seleccionada disposarà d’entre 1 i 3 mesos per desenvolupar un projecte escènic de contingut comunitari, educatiu i / o social. L’espectacle serà una coproducció amb el Teatre Lliure i s’exhibirà públicament al desembre de 2019.

bases

RESIDÈNCIES CREATIVES D’INTERCANVI

El Teatre Lliure i la Hammana Artist House (HAH) del Líban, triaran dues persones vinculades a les arts escèniques de qualsevol àmbit: una a Catalunya i una altra al Líban. Cadascuna serà l’amfitriona de l’altra en els països respectius, en un procés de descoberta de l’entorn i del context social i cultural.

bases