L’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ permet descriure, analitzar i dimensionar l’evolució del sector respecte el nombre de companyies, els espectacles produïts i presentats, l’activitat internacional, així com els recursos disponibles i el personal.

Ocupació en el sector cultural 2015

A Catalunya hi ha un total de 170 companyies d’arts escèniques -118 de teatre, 28 de dansa i 24 de circ-, que l’any 2014 van representar 820 espectacles. A nivell global mouen un pressupost de 48,5 milions d’euros i generen 905 llocs de treball. Paral·lelament, el 42 % de les companyies va sortir a l’estranger, actuant en 47 països amb 1.169 representacions.

Continuant la línia analítica iniciada amb el DeCultura 15, on s’establien 7 grans tipologies de companyies en el sistema escènic català, en aquest treball s’analitza el cicle de vida dels espectacles durant cinc anys per tal d’intentar establir unes pautes comunes de comportament i una comparativa entre diferents tipologies de companyies.

En termes generals, s’observa que són les companyies de dansa i circ les que aconsegueixen amortitzar durant més temps els seus espectacles. Les companyies de teatre públiques i grans productores són les que més exploten els seus espectacles durant l’any d’estrena i les companyies de teatre infantil i les de dansa fan una explotació molt més distribuïda en el temps.

Aquest treball s’elabora gràcies a la col·laboració de les companyies d’arts escèniques que responen els qüestionaris a partir del quals s’extreuen les dades per a l’estadística. El document està disponible a DeCultura, juntament amb un annex detallat per a cadascun dels àmbits (arts escèniques, teatre, dansa i circ).