Si ets un professional de la cultura pots participar en l’estudi responent a l’enquesta.

Cada cop són més freqüents els estudis, a nivell internacional i nacional, que posen en relleu les desigualtats de gènere en la cultura, gran part de les quals es generen en el mercat de treball. Coneixedors d’aquesta realitat, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en col·laboració amb la Universitat de Barcelona ha impulsat un estudi per aprofundir en el coneixement de la situació real del mercat de treball cultural de Catalunya.

El treball proposat té un triple objectiu: valorar la percepció que els professionals de la cultura a Catalunya tenen sobre les desigualtats de gènere en l’ocupació cultural al nostre país, aprofundir en el coneixement de les causes que provoquen la desigualtat de gènere en l’ocupació cultural a Catalunya, i avançar en el disseny de mesures d’intervenció que permetin pal·liar les desigualtats actuals per raó de gènere en el mercat de treball cultural.

Avançar en la igualtat de gènere és una tasca que ens implica a tots, per aquest motiu, des de l’ICEC creiem que és important donar suport a aquesta iniciativa del CoNCA contestant el qüestionari al qual accedireu a través del següent enllaç:

Contesteu el qüestionari