Aquest matí hem assistit a la presentació de l’informe, elaborat pel CoNCA, ‘Estat de la cultura i de les arts 03_2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions.’

Presentació estat de la cultura i les arts 1Els punts fonamentals que s’han presentat són:

 • La necessitat d’una aproximació integral de la cultura i l’educació. Propostes de línies de treball:
  • reconeixement dels límits de les organitzacions per afrontar la situació. Hem de col·laborar per avançar.
  • avaluació vinculada a la pressa de decisions, per millorar.
 • Els joves i la cultura. Tot i les conseqüències de la crisi econòmica, els joves consumeixen cultura, però a través d’internet, amb altres suports. Canvis rellevants:
  • en els propers anys hi haurà més joves.
  • l’evolució de la societat multicultural.
  • l’atur entre els joves és molt elevada i l’edat d’emancipació ha augmentat.

Cap on anem?

Hem estat molt temps vivint unes inèrcies que es van pactar en un moment concret. Avui dia això ja no ens serveix. Ens hem de replantejar l’estructura que tenim. Hem de tenir estructures d’obertura, hem de canviar la filosofia de fons.

L’Administració ha d’impulsar, però també ha de ser garant de que els recursos de la ciutadania no es malbaraten.

És necessari redefinir una nova política cultural. Cohesió social, educació, pensament, ciència, noves tecnologies, etc. han d’estar vinculats a la cultura.

Presentació Estat de la cultura i les arts 2