Noves subvencions

Us portem dues convocatòries més de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals:

Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

Poden presentar sol·licituds les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin com a objecte la promoció d’espectacles de música en viu, o la producció o la distribució d’espectacles. També poden presentar sol·licituds les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ que compleixin els requisits. Així com les entitats privades sense ànim de lucre.

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 5 de març del 2020, tots dos inclosos, a través de gencat.cat

Més informació

 

Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional 

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen. Únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

b) Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades. Poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 20 de febrer del 2020, ambdós inclosos,  a través del portal gencat.cat

Més informació

Informació extreta de:

Noves convocatòries d'ajuts

 

Altres notícies relacionades:

Subvencions per consultories!