Departament de CulturaAjuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de febrer fins al 31 de març de 2014

Ajuts a la producció musical

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de febrer al 30 de juny de 2014

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles a Catalunya

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de febrer fins al 31 de març de 2014

Ajuts a plans editorials

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de febrer fins al 31 de març de 2014

Ajuts a projectes culturals

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de febrer fins al 30 d’octubre de 2014

Les sol·licituds s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-les digitalment.

La signatura digital de les sol·licituds implica l’ús de certificat digital.

Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el Certificat digital

El departament de Cultura ha posat a l’abast un servei de suport assistit a la tramitació telemàtica, amb suport telefònic o presencial amb cita prèvia.

Consulteu aquest lloc per a més informació sobre el servei de suport a la tramitació telemàtica