DATES : 11-15 de novembre de 2013
LLOC : Bilbao Eszena ( Joan de Gardeazabal , 3 . ( Cantonada a Fika ) BILBAO )
PROFESSOR : José Alberto Maldonado
HORARI : 16:00-20:00 hores ( 20 hores lectives )

FINALITAT :
Aprendre a manejar la goma escuma, un recurs atractiu i polivalent .
Mostrar als alumnes les diferents tècniques de creació i construcció d’elements, partint de planxes i blocs de goma escuma, a mà alçada , sense la utilització de motlles per a la seva construcció .
A partir de formes geomètriques i superposició de peces de goma escuma , crear les característiques morfològiques del personatge o estructura triada .
Acoblar , pintar i estabilitzar la peça .

DESTINATARIS :
Tècnics de l’espectacle en viu, Dissenyadors d’escenografia, Escenógrafs, Utillers, Tècnics de vestuari i caracterització, Estudiants de Belles Arts, màster d’Arts Escèniques, escoles de teatre i FP ..

CONTINGUTS :
– Introducció. Construcció i materials a utilitzar.
– Elaboració d’esbossos .
– Tallat en tac de goma escuma o modelatge amb planxes de diferents gruixos (segons esbós).
– Tipus d’estructures internes i possibles articulacions (segons esbós).
– Acabament i acabat.

NOTA :
Tots els materials necessaris per al desenvolupament del curs (goma escuma, pega, varetes, pintures, etc.) seran facilitats per l’organització.
Cada alumne haurà d’aportar mascaretes, cúter i tisores.

NOMBRE D’ASSISTENTS : 20

PREU DE MATRÍCULA :
Socis de ATAE , 1r matriculats per empresa associada a ATAE i Usuaris de Bilbao Eszena ………………………… 190 €
Socis de ATEcat …………………………………….. 210 €
Públic en general …………………………………….. 225 €

MATRICULACIÓ :
L’adjudicació de places es farà per rigorós ordre d’ingrés de l’import de la matrícula del curs en qualsevol dels comptes corrents de ATAE ( BBK : 2095 0000 70 9103906098 , La Caixa : 2100 4817 18 2100174459), fent constar el nom al concepte, i enviant les dades del/la titular de la matrícula (Nom i cognoms, DNI, Adreça Postal, telèfon, Correu electrònic) a info@atae.org .

TERMINI D’INSCRIPCIÓ :
Fins al dia 2013.11.04, o fins a cobrir places .

DEVOLUCIÓ D’IMPORT DE MATRÍCULA: Es retornarà el 100 % de l’import de la matrícula a aquells i aquelles sol·licitants que no siguin admetsos. Sempre que la sol·licitud de devolució de matrícula siga justificada, l’organització realitzarà el reintegrament als interesats. Les sol·licituds presentades a partir del 2013.10.28 no tindran dret a devolució .

Curs organitzat per ATAE ( Associació Professional de Tècnics de les Arts Escèniques ) amb la col·laboració de
Bilbao Eszena .